งาน sale coordinator หรือเจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายขาย เป็นอีกตำแหน่งงานที่หลายๆคนสนใจและสามารถเห็นกิจการต่างๆเปิดรับสมัครงานในตำแหน่งนี้บ่อยๆ เนื่องจากงานในตำแหน่งนี้มีความสำคัญกับการติดต่อสื่อสาร ดังนั้นยิ่งเป็นกิจการที่เน้นด้านการขายเป็นหลักหรือกิจการขนาดใหญ่จึงต้องการพนักงานในตำแหน่ง sale coordinator เพิ่มมากขึ้นเพื่อให้การดำเนินงานสมารถทำได้อย่างรวดเร็วและไม่ติดขัดจากปัญหาการขาดแคลนพนักงาน โดยงาน sale coordinator นี้จะมีหน้าที่ประสานงานระหว่างฝ่ายขายและหน่วยงายทั้งภายในและภายนอกองกร และในบางครั้งยังต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดประชุมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการขายอีกด้วย

          การสมัครงาน sale coordinator นั้นสามารถทำได้หลากหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นการไปสมัครด้วยตนเองที่บริษัท การสมัครผ่านเว็บไซต์ของบริษัท รวมไปถึงการสมัครผ่านเว็บไซต์จัดหางาน ซึ่งวิธีที่สามารถทำได้ง่ายเป็นอย่างมากก็คือการสมัครงาน sale coordinator ผ่านทางเว็บไซต์ ซึ่งหากผู้สมัครจะเลือกเว็บไซต์ของบริษัท ผู้สมัครอาจต้องเสียเวลาในการหาบริษัทที่เปิดรับงานในตำแหน่งนี้ไปที่ละเว็บ แต่หากหาผ่านทางเว็บไซต์จัดหางาน ตัวเลือกของบริษัทที่เปิดรับสมัครงานย่อมมีให้เลือกมากกว่าโดยไม่จำเป็นต้องค้นหาหลายเว็บไซต์ นอกจากนี้การค้นหาผ่านเว็บจัดหางานยังสามารถระบุพื้นที่ที่ต้องการสมัครงาน รวมถึงมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสมัครงานระบุไว้ค่อนข้างละเอียดและชัดเจน เช่น คุณสมบัติของผู้สมัคร สวัสดิการที่จะได้รับ วันและเวลาในการทำงาน อัตราเงินเดินที่จะได้รับ รวมไปถึงที่ตั้งและลักษณะงานที่ต้องทำ โดยข้อมูลเหล่านี้หลายๆบริษัทมักมีการระบุไว้ในเว็บไซต์จัดหางานอย่างชัดเจน นอกจากนี้บางบริษัทยังระบุข้อมูลเบื้องต้นของบริษัท ที่ตั้ง รวมถึงแผนที่ในการเดินทางไปยังสำนักงานเพื่อไปสัมภาษณ์ไว้ในเว็บไซต์จัดหางานด้วย ผู้สมัครงานจึงสามารถดูข้อมูลเหล่านั้นได้อย่างสะดวก และไม่ต้องเสียเวลาในการหาข้อมูลเองมากนัก แต่การสมัครงานช่องทางนี้ถึงแม้จะสะดวกสบาย แต่คู่แข่งที่ใช้วิธีนี้ก็ค่อนข้างมากเช่นกัน ดังนั้นประวัติและข้อมูลที่ผู้สมัครส่งไปจึงควรมีความโดดเด่นพอสมควร อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญกับการทำงานในตำแหน่ง sale coordinator คือบุคลิกภาพ เพราะเป็นตำแหน่งงานที่ต้องพบปะกับผู้คนค่อนข้างมาก ดังนั้นในการส่งรูปถ่ายที่ใช้ในการสมัครงาน sale coordinator นั้น ผู้สมัครจึงควรเลือกรูปที่ตนดูมีบุคลิกภาพที่ดี เพื่อให้เกิดความประทับใจในการคัดเลือกจากบริษัทที่ต้องการ

          จะเห็นได้ว่า แม้ว่าการสมัครงาน sale coordinator ผ่านทางเว็บไซต์จัดหางานจะเป็นวิธีที่ทำได้ง่าย แต่ก็เป็นวิธีที่มีข้อเสียอยู่ด้วยเช่นกัน ดังนั้นผู้ที่ต้องการสมัครงาน sale coordinator จึงควรสร้างความโดดเด่นให้แก่ตนเองเพื่อให้มีโอกาสในการได้งานเพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกัน