ข้าวสาร สินค้าที่ประเทศไทยเราเคยส่งออกเป็นอันดับหนึ่ง สร้างรายได้ให้กับประเทศเรามหาศาล ปัจจุบัน ด้วยภาวะการแข่งขันที่รุนแรงจากตลาดโลกทำให้ผู้ประกอบการต้องหันกลับมาปรับปรุงคุณภาพข้าวสาร เพื่อให้สินค้ามีคุณภาพ เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน เครื่องคัดแยกข้าวสาร ตัวช่วยสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม อุตสาหกรรมที่ผลิตสินค้า อาหาร หรือเครื่องดื่มใดๆ ก็ตามที่มีข้าวสารเป็นวัตถุดิบจำเป็นต้องมีกระบวนการคัดแยกข้าวสารเพื่อให้ได้ข้าวสารที่มีคุณภาพตามความต้องการ วันนี้เราจะพามาดูปัญหาการคัดแยกข้าวสารในอดีตมีอะไรบ้าง เพื่อให้ทุกคนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเครื่องคัดแยกข้าว 

ปัญหาการคัดแยกข้าวสารในอดีต 

  • ต้นทุนสูง 

ปัญหาการคัดแยกคุณภาพข้าวสารในอดีตที่เห็นได้ชัดเจนเลย ก็คือ มีต้นทุนหรือมีค่าใช้จ่ายสูง โดยเฉพาะต้นทุนการจ้างแรงงาน ในอดีตเราใช้แรงงานคนในการคัดคุณภาพข้าว หากต้องการผลผลิตเยอะขึ้นก็ต้องยอมจ้างคนงานเยอะขึ้น เพื่อให้คนงานคัดแยกข้าวสารได้ในปริมาณที่ต้องการ 

  • ใช้ระยะเวลานาน 

แม้จะจ้างแรงงานเยอะเท่าไหร่ แต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบข้าวสารที่มีคุณภาพก็ต้องใช้ระยะเวลานานเหมือนเดิม ยิ่งผู้ประกอบการไปเร่งให้แรงงานทำงานเร็วขึ้น ความละเอียดที่ได้ก็ลดลง การใช้คนทำงานอาจเกิดข้อผิดพลาดขึ้นได้เสมอ เพราะคนไม่ใช่เครื่องจักร 

  • ได้ข้าวสารที่ไม่มีคุณภาพ 

ท้ายที่สุดแล้วข้าวสารที่ได้ก็ไม่มีคุณภาพ ผู้ประกอบการต้องจ่ายเงินเยอะขึ้น แต่ผลลัพธ์ที่ได้นั้นไม่เป็นที่น่าพึงพอใจเท่าที่ควร เมื่อข้าวสารไม่มีคุณภาพ สินค้าที่แปรรูปก็ไม่มีคุณภาพตามไปด้วย ลูกค้าไม่พึงพอใจ ชื่อเสียงของธุรกิจแย่ลง ไม่สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ 

ผลเสียที่เรากล่าวมาทั้งหมดนี้ ทุกคนคงเห็นแล้วใช่ไหมว่าหากเราไม่พึ่งพาเครื่องจักรหรือนวัตกรรมที่ทันสมัย จะเกิดผลกระทบอะไรบ้าง ปัจจุบันเครื่องคัดแยกข้าวสารเข้ามามีบทบาทสำคัญ เครื่องคัดแยกข้าวสารที่ดีและมีประสิทธิภาพต้องสามารถคัดแยกคุณภาพข้าวสารได้อย่างแม่นยำ มีประสิทธิภาพสูงทำงานได้อย่างรวดเร็ว สามารถคัดแยกเมล็ดข้าวเต็ม ออกจากเมล็ดข้าวหักได้อย่างสมบูรณ์ โดยที่ไม่ทำให้ข้าวเต็มได้รับความเสียหาย นอกจากนั้นยังสามารถกำจัดสิ่งเจือปนที่ปะปนมากับผลผลิตได้ เช่น เศษดิน หิน กรวด ฝาง ทราย ฯลฯ 

เครื่องคัดแยกข้าวสารที่ดีต้องมีโครงสร้างแข็งแรง ทนทาน ทำจากเหล็กกล้าไร้สนิม คุ้มค่าต่อการลงทุน ไม่ทำให้ผิดหวัง สามารถใช้งานได้ง่าย บำรุงรักษาไม่ยาก การติดตั้งเครื่องคัดแยกข้าวสารต้องติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญ ติดตั้งอย่างดี ติดตั้งให้เหมาะสมกับไลน์การผลิต 

ทั้งหมดนี้ก็คือสาระดีๆ เกี่ยวกับการคัดแยกข้าวสาร ปัญหาการคัดแยกข้าวสารที่เราเอามาฝาก และความสำคัญของการติดตั้งเครื่องคัดแยกข้าวสาร เพื่อให้ได้ข้าวสารหรือวัตถุดิบที่ดี มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน สะอาด ปลอดภัย ทำให้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ดีมีคุณภาพตามไปด้วย