บริการรับตรวจเครน มีหน่วยงาน บริษัทหรือผู้ให้บริการมากมาย ทำไมต้องตรวจเครน เนื่องจากต้องปฏิบัติตามข้อกฎหมายทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่น พ.ศ.2554 รวมถึงกฎกระทรวงที่ได้กำหนดมาตรฐานด้านความปลอดภัยฯ เกี่ยวกับเครื่องจักร เครนและหม้อน้ำ อัปเดตล่าสุด พ.ศ. 2564 วันนี้เราจะพามาดูว่า ถ้าจะเลือกผู้ให้บริการรับตรวจเครน ควรเลือกที่ไหนและเลือกยังไง

พิจารณาที่ความน่าเชื่อถือ

ก่อนอื่นเลย อยากให้พิจารณาที่ความน่าเชื่อถือ โดยให้ดูว่าหน่วยงานนั้นๆ ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทนิติบุคคลหรือไม่ ได้รับมาตรฐานคุณภาพจาก ISO 9001 หรือเปล่า รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจสอบหรือทดสอบมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ผ่านการรับรองการสอบเทียบจาก มอก. หรือไม่ อย่างไร ยิ่งเป็นหน่วยงานที่มีชื่อเสียง ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำ ก็ยิ่งดี

บริการที่ครอบคลุม

ต่อมาให้พิจารณาที่บริการ ดูว่าหน่วยงานนั้นๆ มีบริการรับตรวจเครนครอบคลุมไหม เช่น รับตรวจเครน ปจ.1 ปจ.2 ทุกชนิด มีบริการบำรุงรักษา หรือ PM ให้ครบครัน บางหน่วยงานมีบริการรับตรวจเครนถึงที่ ทั้ง 77 จังหวัด ให้บริการทั่วไทย อำนวยความสะดวกสบายได้เป็นอย่างดีและตอบโจทย์ได้มากที่สุด

รับตรวจเครนโดยทีมงานมืออาชีพ

หน่วยงานนั้นๆ ต้องให้บริการรับตรวจเครนและรับรองโดยทีมงานมืออาชีพหรือวิศวกรเครื่องกล ที่มีความชำนาญ มีประสบการณ์สูง

มีแผนที่เหมาะสม

นอกจากผู้ให้บริการรับตรวจเครนจะมีบริการที่ครอบคลุม รับตรวจเครนทุกชนิดแล้ว ก็ต้องมีแผนที่เหมาะสมกับลูกค้าด้วย เช่น แผนตรวจ ปจ.1 แผนตรวจ ปจ.2 แผนเสริม ตรวจเครื่องจักร ฯลฯ เพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือกใช้บริการตามแผนได้อย่างเหมาะสม

รับตรวจเครนราคาไม่แพง

เลือกผู้ให้บริการรับตรวจเครนในราคาไม่แพงเกินจริง หรือมีโปรโมชั่นส่วนลดให้ ก็ยิ่งดี ช่วยให้ผู้ประกอบการประหยัดต้นทุน และรู้สึกถึงความคุ้มค่าที่เข้ามาใช้บริการ

หากคุณกำลังมองหาหน่วยงานหรือผู้ให้บริการรับตรวจเครน ก็อย่าลืมเอาข้อควรพิจารณาเหล้านี้ไปประกอบการตัดสินใจ ก่อนเลือกใช้บริการ เพื่อความคุ้มค่ามากที่สุด การตรวจเครนหรือปั้นจั่น ถือได้ว่ามีความสำคัญมาก เป็นทั้งการปฏิบัติให้ถูกต้องตามข้อกฎหมายและเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ปฏิบัติงาน

การตรวจเครนหรือปั้นจั่น มีความถี่ในการตรวจสอบและการทดสอบน้ำหนักของปั้นจั่นที่แตกต่างกันออกไป หน้าที่นี้เป็นของผู้รับตรวจเครน ที่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด ในขณะเดียวกันผู้ประกอบการเองก็ควรศึกษาไว้บ้างก็ดี จะได้รู้ว่าการตรวจเครนมีข้อกำหนดอย่างไร เช่น ปั้นจั่นใหม่ ปั้นจั่นเก่า มีข้อกำหนดที่แตกต่างกันเรื่องของน้ำหนักที่ต้องทดสอบ ถ้าเป็นปั้นจั่นใหม่ขนาดไม่เกิน 20 ตัน ให้ทดสอบการรับน้ำหนัก 1 เท่า และไม่เกิน 1.25 เท่า แต่ถ้าเป็นปั้นจั่นเก่า ให้ทดสอบการรับน้ำหนัก 1.5 เท่าของน้ำหนักจริง ซึ่งต้องไม่เกินพิกัดความปลอดภัยที่ผู้ผลิตกำหนด