หากพูดถึงความต้องการใช้ไฟส่องสว่างตามท้องถนนหรือพื้นที่สาธารณะ แน่นอนว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ไฟฟ้าให้แสงสว่างในยามค่ำคืน เพื่ออำนวยความสะดวกต่อการดำรงชีวิตของผู้คนที่ต้องใช้ถนนหนทางและพื้นที่สาธารณะเหล่านั้น และเมื่อมีความต้องการใช้ที่สูง งบประมาณค่าใช้จ่ายก็ย่อมสูงตามไปด้วย ที่สำคัญคือทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าก็ถูกใช้ไปอย่างมากมายเช่นเดียวกัน ปัจจุบันจึงมีการมองหาพลังงานทดแทน โดยการใช้ โคมไฟถนน โซล่าเซลล์ เป็นทางเลือกของการใช้ไฟส่องสว่างตามถนนสาธารณะต่าง ๆ ที่ประหยัดทั้งพลังงานและค่าใช้จ่าย

โคมไฟถนนโซล่าเซลล์

                ตามที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น เมื่อทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกนำไปผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าเริ่มลดน้อยลง ก็มีการมองหาและริเริ่มการใช้พลังงานทดแทน นั่นก็คือ การใช้พลังงานจากดวงอาทิตย์ แหล่งให้ความร้อนและพลังงานขนาดใหญ่ที่ไม่มีวันหมดสิ้น และยังเป็นพลังงานธรรมชาติที่สะอาด ไร้มลภาวะ ที่เราเรียกว่า พลังงานแสงอาทิตย์ หรือโซล่าเซลล์ ซึ่งถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะใช้สำหรับให้แสงสว่างตามเส้นทางคมนาคม

สำหรับโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ มีส่วนประกอบสำคัญ ดังต่อไปนี้

                1. แผงโซล่าเซลล์ (Solar Panel/Photovoltaics/PV) เป็นส่วนประกอบที่สำคัญ เนื่องจากเป็นส่วนที่รับความร้อนของแสงแดดจากดวงอาทิตย์แล้วเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้า โดยแผงโซล่าเซลล์มีให้เลือกใช้งานได้ 3 ชนิดตามความเหมาะสมของการใช้งาน ได้แก่

– ชนิดผลึกซิลิคอนหลายผลึก (polycrystalline silicon) เหมาะสำหรับใช้ในพื้นที่ที่มีแดดจ้า เป็นแผงที่มีราคาต่ำ

– ชนิดผลึกซิลิคอนเดี่ยว (mono crystalline silicon) มีเสถียรภาพและประสิทธิภาพที่ดี จึงเหมาะที่จะใช้ในพื้นที่ที่มีแดดน้อย มีฝนตกชุก

– ชนิดฟิล์มบาง (Thin film) เหมาะสำหรับพื้นที่ที่มีแดดร้อนมาก ๆ แต่ไม่เหมาะกับพื้นที่ที่มีขนาดจำกัด แผงโซล่าเซลล์ชนิดนี้จะมีราคาถูกกว่าแต่ก็มีประสิทธิภาพที่ต่ำกว่าชนิดอื่น ๆ

2. ตัวควบคุมการชาร์จและการจ่ายไฟ (Solar Charger Controller) เป็นส่วนประกอบที่มีความจำเป็น เพราะมีผลต่ออายุการใช้งานของแบตเตอรี่ ดังนั้นตัวควบคุมการชาร์จและการจ่ายไฟจึงควรมีอุปกรณ์ป้องกัน มีระบบบริหารแบตเตอรี่ รวมถึงฟังก์ชั่นอำนวยความสะดวกอื่น ๆ ที่ช่วยให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. แบตเตอรี่ (Battery) เป็นตัวสะสมและจัดการพลังงานสำหรับการใช้โซล่าเซลล์ เพราะในแต่ละวันไม่ได้มีแดดตลอดเวลา แบตเตอรี่จึงจำเป็นอย่างยิ่ง สำหรับโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ควรใช้แบตเตอรี่แบบ Deep Cycle ซึ่งมีอายุการใช้งานที่ยาวนานและมีประสิทธิภาพในการจ่ายไฟอย่างสม่ำเสมอ

4. หลอดไฟหรือโคมไฟ สำหรับโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ควรใช้หลอดไฟแบบประหยัดพลังงาน กินไฟน้อย เช่น หลอดประหยัดไฟ หลอดไอโซเดียมแรงดันต่ำ หลอด Led เป็นต้น เพราะจะช่วยลดขนาดของแบตเตอรี่ และขนาดของแผงโซล่าเซลล์

5. เสาไฟและตู้ใส่อุปกรณ์ สิ่งที่ควรคำนึงถึงในการติดตั้งเสาไฟและตู้ใส่อุปกรณ์ ก็คือ ความกว้างของถนน โดยควรมีความสูงและระยะห่างระหว่างเสาให้ได้ตามมาตรฐานของถนนแต่ละประเภท เพื่อความเหมาะสมของการส่องสว่าง

โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ เป็นนวัตกรรมที่ตอบโจทย์เรื่องการใช้พลังงานทดแทน ดังนั้นการเลือกใช้ต้องคำนึงถึงปัจจัยหลายด้าน อาทิเช่น อายุการใช้งาน ประสิทธิภาพ ความประหยัด ฯลฯ ส่วนการติดตั้งให้ถูกต้องตามมาตรฐาน และความสวยงามของภูมิทัศน์

ข้อมูลจาก : https://ledinfinite.com/โคมไฟไฮเบย์-led