จำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้า

เรื่องของควัน กับเรื่องชองบุหรี่ไฟฟ้าที่เราอาจจะยังไม่รู้

ปัจจุบันเราจะเห็นว่ามีร้านจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้า ที่มีขึ้นในปัจจุบันอย่างมากมาย ถึงแม้จะมีการถกเถียงมาอย่างยาวนานว่าว่าสรุปแล้วบุหรี่ไฟฟ้านั้นถูกกฎหมายจริง ๆ หรือไม่ แต่ในบทความนี้เราขอข้ามเรื่องถูก หรือ ผิดไปก่อน เราจะมาพูดถึง เรื่องของบุหรี่ไฟฟ้า และ เรื่องที่เกี่ยวข้องที่เราอาจจะยังไม่รู้กันนะครับ   คนไทยสูบบุหรี่น้อยลงกว่าในอดีต   คนไทยนั้นมีตัวเลขการสูบบุหรี่ที่เป็นเส้นตรงที่แนนนอนว่ามาตลอด โดยคนที่สูบบุหรี่นั้นยังมีจำนวนที่มากอยู่เท่าเดิมแต่ในปี 2534 นั้นตัวเลขของผู้สูบบุหรี่นั้นอยู่ที่ 12.3 ล้านคน แต่ในปี 2560 นั้นคนไทยที่สูบบุหรี่นั้นเหลือเพียงแค่ 10.7 ล้านคนเท่านั้นเอง ซึ่งส่วนหนึ่งสาเหตุมาจากการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นตัวช่วยในการเลิกด้วยนั้นเอง   ประเทศอังกฤษกับเรื่องของการควบคุมบุหรี่ไฟฟ้า   ประเทศอังกฤษนั้นถือเป็นประเทศชั้นนำ ที่มีการควบคุมบุหรี่ฟ้า และ เป็นหนึ่งในประเทศที่ใช้ให้บุหรี่ไฟฟ้านั้นเป็นตัวช่วยในการเลิกบุหรี่โดยจากการศึกษาของสาธารณสุขอังกฤษ ยืนยันว่าบุหรี่ไฟฟ้านั้นมีการใช้ของเด็กและเยาวชนที่ต่ำมาก และ นอกจากนั้นบุหรี่ไฟฟ้ายังช่วยให้คนในประเทศนั้นลดจำนวนผู้สูบบุหรี่ลดลงได้อย่างเป็นประวัติการณ์ โดยคิดเป็นตัวเลขจะสูงถึง 14.4 % จากตัวเลขผู้สูบบุหรั้งหมด ที่สามารถเลิกบุหรี่ได้  ประเทศไทยกับเรื่องที่เห็นต่าง  ประเทศนั้นปัจจุบันนั้นบุหรี่ไฟฟ้ายังไม่ถูกกฎหมาย มานานโดยบุหรี่ไฟฟ้านั้นถึงแม้จะไม่ถูกต้องตามกฎหมาย นั้นแต่ว่ายังพบเห็นคนสูบได้ทั่วไป  โดยนั้นก็เพราะว่าการสื่อที่ผิด ๆ […]