เครื่องคัดแยก

ปัญหาการคัดแยกคุณภาพข้าวและเครื่องคัดแยกข้าวสาร

ข้าวสาร สินค้าที่ประเทศไทยเราเคยส่งออกเป็นอันดับหนึ่ง สร้างรายได้ให้กับประเทศเรามหาศาล ปัจจุบัน ด้วยภาวะการแข่งขันที่รุนแรงจากตลาดโลกทำให้ผู้ประกอบการต้องหันกลับมาปรับปรุงคุณภาพข้าวสาร เพื่อให้สินค้ามีคุณภาพ เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน เครื่องคัดแยกข้าวสาร ตัวช่วยสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม อุตสาหกรรมที่ผลิตสินค้า อาหาร หรือเครื่องดื่มใดๆ ก็ตามที่มีข้าวสารเป็นวัตถุดิบจำเป็นต้องมีกระบวนการคัดแยกข้าวสารเพื่อให้ได้ข้าวสารที่มีคุณภาพตามความต้องการ วันนี้เราจะพามาดูปัญหาการคัดแยกข้าวสารในอดีตมีอะไรบ้าง เพื่อให้ทุกคนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเครื่องคัดแยกข้าว  ปัญหาการคัดแยกข้าวสารในอดีต  ต้นทุนสูง  ปัญหาการคัดแยกคุณภาพข้าวสารในอดีตที่เห็นได้ชัดเจนเลย ก็คือ มีต้นทุนหรือมีค่าใช้จ่ายสูง โดยเฉพาะต้นทุนการจ้างแรงงาน ในอดีตเราใช้แรงงานคนในการคัดคุณภาพข้าว หากต้องการผลผลิตเยอะขึ้นก็ต้องยอมจ้างคนงานเยอะขึ้น เพื่อให้คนงานคัดแยกข้าวสารได้ในปริมาณที่ต้องการ  ใช้ระยะเวลานาน  แม้จะจ้างแรงงานเยอะเท่าไหร่ แต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบข้าวสารที่มีคุณภาพก็ต้องใช้ระยะเวลานานเหมือนเดิม ยิ่งผู้ประกอบการไปเร่งให้แรงงานทำงานเร็วขึ้น ความละเอียดที่ได้ก็ลดลง การใช้คนทำงานอาจเกิดข้อผิดพลาดขึ้นได้เสมอ เพราะคนไม่ใช่เครื่องจักร  ได้ข้าวสารที่ไม่มีคุณภาพ  ท้ายที่สุดแล้วข้าวสารที่ได้ก็ไม่มีคุณภาพ ผู้ประกอบการต้องจ่ายเงินเยอะขึ้น แต่ผลลัพธ์ที่ได้นั้นไม่เป็นที่น่าพึงพอใจเท่าที่ควร เมื่อข้าวสารไม่มีคุณภาพ สินค้าที่แปรรูปก็ไม่มีคุณภาพตามไปด้วย ลูกค้าไม่พึงพอใจ ชื่อเสียงของธุรกิจแย่ลง ไม่สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้  […]