แม้ปัจจุบันจะจัดได้ว่าโลกเข้าสู่ยุคหลังอุตสหกรรม เนื่องจากเทคโนโลยีมีราคาถูกลง อุตสาหกรรมหนักกลายเป็นอุตสาหกรรมย่อยๆ ที่สามารถผลิตสินค้าได้หลากหลายชนิด และผลิตได้อย่างมากมาย แต่เชื่อหรือไม่ครับ ระหว่างทางสองร้อยปีของการปฏิวัติอุตสาหกรรนี้ มีโรงงานมากมายเกิดขึ้นและตายลง หากถอดบทเรียนมาจะเห็นว่า อุตสาหกรรมที่ยืนหยัดแข่งขันและชนะอาศัยการสร้างข้อได้เปรียบต่างๆ ดังนี้

  1. คิดค้นและพัฒนาเทคโนโลยี

หัวใจสำคัญเลยคือเรื่องการศึกษา คิดค้น พัฒนา และปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนเสมอ โดยเฉพาะปัจจุบันนี้มีการพัฒนาเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด หรือ การ disruption ทางเทคโนโลยีกันเร็วมาก ดังนั้นการคิดค้นเเละพัฒนาสิ่งใหม่ๆ จำเป็นที่จะต้องใช้ เครื่องมือ วัด ใน งาน อุตสาหกรรม ที่ถี่ถ้วนแม่นยำมีประสิทธิภาพสูงเพื่อใช้เก็บและวัดข้อมูลที่ดี

  1. การใช้เครื่องมือ วัด ใน งาน อุตสาหกรรม เพื่อข้อมูลที่ละเอียดแม่นยำ

อย่างที่กล่าวในข้อที่แล้วว่า ข้อมูลที่ดีนำไปสู่การพัฒนาที่ดี ในยุค “ดิสซรัปชั่น” ทุกคนล้วนต้องการเข้อมูลมหาศาลหรือ Big data เพื่อประกอบการตัดสินใจ ดังนั้นการมีเครื่องมือ วัด ใน งาน อุตสาหกรรม ที่สามารถเก็บข้อมูลพื้นฐานได้อย่างแม่นยำจึงถือว่าเป็นทุนหรือขุมกำลังเพื่อใช้งานได้ต่อไป 

  1. เพื่อรักษาคุณภาพมาตรฐานให้น่าเชื่อถือ

อย่างไรก็ตาม ข้อมูล หรือ การคิดค้นจะไม่สำคัญเลยหาก เครื่องมือ วัด ใน งาน อุตสาหกรรม

ไม่สามารถใช้เพื่อควบคุมและรักษามาตรฐานการผลิตของเราให้น่าเชื่อถือได้ และแน่นอนครับ มาตรฐานหรือคุณภาพนั้น ในภาคอุตสาหกรรมแข่งขันกันพัฒนา หรือ ดิสซรัปชั่น กันอย่างโหดหินขึ้นทุกที ดังนั้นเครื่องมือ วัด ใน งาน อุตสาหกรรม ที่มีประสิทธิภาพสูงช่วยให้ข้อมูลเราในแข่งขันที่เข้มข้นนี้ได้

และนี่คือ 3 ข้อได้เปรียบจากบทเรียนในสองร้อยปีที่ผ่านมา ว่า เครื่องมือ วัด ใน งาน อุตสาหกรรม นั้นพาคุณแข่งขันในโลกดิสซรัปชั่นทางอุตสาหกรรมได้อย่างแข็งแกร่งแน่นอน และสุดท้าย เครื่องมือวัดในงานอุตสาหกรรม จำหน่ายโดย pico instrument ของเราจัดจำหน่ายจะสามารถพาคุณก้าวไปในโลกอุตสาหกรรมสมัยต่อไปด้วยกันแน่ๆครับ