ปัจจุบันเราจะเห็นว่ามีร้านจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้า ที่มีขึ้นในปัจจุบันอย่างมากมาย ถึงแม้จะมีการถกเถียงมาอย่างยาวนานว่าว่าสรุปแล้วบุหรี่ไฟฟ้านั้นถูกกฎหมายจริง ๆ หรือไม่ แต่ในบทความนี้เราขอข้ามเรื่องถูก หรือ ผิดไปก่อน เราจะมาพูดถึง เรื่องของบุหรี่ไฟฟ้า และ เรื่องที่เกี่ยวข้องที่เราอาจจะยังไม่รู้กันนะครับ  

คนไทยสูบบุหรี่น้อยลงกว่าในอดีต  

คนไทยนั้นมีตัวเลขการสูบบุหรี่ที่เป็นเส้นตรงที่แนนนอนว่ามาตลอด โดยคนที่สูบบุหรี่นั้นยังมีจำนวนที่มากอยู่เท่าเดิมแต่ในปี 2534 นั้นตัวเลขของผู้สูบบุหรี่นั้นอยู่ที่ 12.3 ล้านคน แต่ในปี 2560 นั้นคนไทยที่สูบบุหรี่นั้นเหลือเพียงแค่ 10.7 ล้านคนเท่านั้นเอง ซึ่งส่วนหนึ่งสาเหตุมาจากการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นตัวช่วยในการเลิกด้วยนั้นเอง  

ประเทศอังกฤษกับเรื่องของการควบคุมบุหรี่ไฟฟ้า  

ประเทศอังกฤษนั้นถือเป็นประเทศชั้นนำ ที่มีการควบคุมบุหรี่ฟ้า และ เป็นหนึ่งในประเทศที่ใช้ให้บุหรี่ไฟฟ้านั้นเป็นตัวช่วยในการเลิกบุหรี่โดยจากการศึกษาของสาธารณสุขอังกฤษ ยืนยันว่าบุหรี่ไฟฟ้านั้นมีการใช้ของเด็กและเยาวชนที่ต่ำมาก และ นอกจากนั้นบุหรี่ไฟฟ้ายังช่วยให้คนในประเทศนั้นลดจำนวนผู้สูบบุหรี่ลดลงได้อย่างเป็นประวัติการณ์ โดยคิดเป็นตัวเลขจะสูงถึง 14.4 % จากตัวเลขผู้สูบบุหรั้งหมด ที่สามารถเลิกบุหรี่ได้ 

ประเทศไทยกับเรื่องที่เห็นต่าง 

ประเทศนั้นปัจจุบันนั้นบุหรี่ไฟฟ้ายังไม่ถูกกฎหมาย มานานโดยบุหรี่ไฟฟ้านั้นถึงแม้จะไม่ถูกต้องตามกฎหมาย นั้นแต่ว่ายังพบเห็นคนสูบได้ทั่วไป  โดยนั้นก็เพราะว่าการสื่อที่ผิด ๆ เพราะอีกกว่า 66 ประเทศทั่วโลกเป็นที่ยอมรับในสังคม ทั้งเรื่อง ของคุณและโทษ ของบุหรี่ไฟฟ้าแล้ว แต่ไทยเรายังห้ามนำเข้า และ ห้ามจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าอยู่เช่นเดิม  

ดังนั้นนี่จึงเป็นเรี่องของบุหรี่ไฟฟ้าที่หลาย ๆ คนอาจจะยังไม่รู้นะครับ ไว้ครั้งหน้าเราจะเอาความรู้อะไรดี ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุหรี่ไฟฟ้าไว้มาบอกกันครับ เผื่อหลาย ๆคนยังไม่รู้และอาจจะยังเข้าใจผิดกันอยู่